Breaking News

2018, Bộ Tài chính sẽ thanh tra 22 doanh nghiệp bảo hiểm

Tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam 2018, bà Phạm Thu Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thanh kiểm tra 22 doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong đó, sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 6 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; thanh tra 7 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch thanh tra năm 2018.

Ngoài ra, về công tác giám sát từ xa, Bộ Tài chính cũng tiếp tục thực hiện đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để báo cáo Bộ có phương án xử lý.

Năm 2017, Bộ Tài chính đã kiểm tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 1 chi nhánh doanh nghiệp  bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Ngoài ra, kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm người vay tín dụng tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm; thanh tra 7 doanh nghiệp bảo hiểm.

Bà Phương cũng cho biết, qua hoạt động thanh kiểm tra đã đánh giá được tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó lưu ý các doanh nghiệp này trong quản trị tài chính, rà soát và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ tốt quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, thông qua công tác thanh kiểm tra cũng đã phát hiện những vướng mắc, phát sinh trong thực tế để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, giúp thị trường phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Kim Lan

No comments