Breaking News

Năm 2018, Bảo hiểm hàng không (VNI) đặt mục tiêu gần chạm mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, triển khai kế hoạch kinh doanh 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Trần Trọng Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) cho biết năm 2017, VNI ước đạt tổng doanh thu 762,9 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 39%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 159%... 
Năm 2018, Bảo hiểm hàng không (VNI) đặt mục tiêu gần chạm mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu

Ông Dũng cũng cho biết kết thúc năm 2017, VNI đã tăng 5 bậc xếp hạng về thị phần bám sát Top 10 và được đánh giá là doanh nghiệp bảo hiểm có biên khả năng thanh toán cao trên thị trường bảo hiểm.

Năm 2018, VNI vẫn kiên định với mục tiêu “phát triển hiệu quả - bền vững”; mục tiêu tổng doanh thu xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm phi hàng không tăng trưởng 34%, tỷ lệ bồi thường không vượt quá 34%...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, VNI đã xây dựng nhiều giải pháp như: Mở rộng mạng lưới, tăng cường công tác marketing xây dựng hình ảnh, thương hiệu; hợp tác với nhiều ngân hàng lớn đẩy mạnh bán bảo hiểm qua ngân hàng cùng với việc đa dạng kênh bán showroom, trạm đăng kiểm, thương mại điện tử…

Bên cạnh đó, trong năm 2018, VNI tiếp tục hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức, mở mới thêm các Công ty thành viên, tăng cường công tác quản trị rủi ro…

Kim Lan

No comments