Breaking News

Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) vượt mốc doanh thu 4.000 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Theo đó, năm 2017, BMI ghi nhận  tổng doanh thu 4.089 tỷ đồng, vượt 4,36% so với kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề ra 3.918 tỷ đồng.
Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) vượt mốc doanh thu 4.000 tỷ đồng

Riêng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.411 tỷ đồng, vượt 2,68% so với kế hoạch (3.322 tỷ đồng) và tăng trưởng 9,96% so với năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 199,26 tỷ đồng (trong khi kế hoạch đề ra đầu năm là 198 tỷ đồng). Ngày 15/12/2017, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết về việc tạm ứng chi cổ tức đợt 1 là 10%.

Trong năm 2017, Bảo Minh đã mở rộng địa bàn kinh doanh trọng điểm qua việc thành lập thêm 3 công ty thành viên (tại 3 tỉnh là Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương), nâng tổng số công ty thành viên lên 62 đơn vị , trải dài trên 54 tỉnh thành trên toàn quốc. 

Tuy nhiên, BMI cũng nhìn nhận song song việc mở rộng địa bàn kinh doanh thì việc kiểm soát các công ty thành viên đi đôi với hiệu quả hoạt động sẽ tiếp tục được tăng cường. Nhiều công ty thành viên làm ăn yếu kém đều phải tái cơ cấu, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải có lãi.

Kim Lan

No comments