Breaking News

Năm 2017, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu 8.206 tỷ đồng

Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa được tổ chức ngày 19/1.
Năm 2017, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu 8.206 tỷ đồng

Theo đó, kết thúc năm 2017, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 8.206 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 400 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Năm 2018, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tiếp tục duy trì phát triển quy mô song hành với hiệu quả; ứng dụng, phát triển công nghệ và các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ sẽ vẫn được đầu tư để đảm bảo bắt kịp xu hướng kinh doanh trong tương lai.

Kim Lan

No comments