Breaking News

BHXH nhận được hàng trăm nghìn cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ

BHXH Việt Nam cho biết, trong 3 tháng hoạt động, từ tháng 10 đến tháng 12, Trung tâm Dịch vụ khách hàng đã nhận được tổng số 141.511 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ từ khách hàng.
BHXH nhận được hàng trăm nghìn cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ

Nội dung khách hàng đề nghị hỗ trợ chủ yếu về các nội dung tra cứu mã số BHXH, tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH, BHYT; tra cứu giá trị sử dụng thử BHYT và các thông tin hỏi đáp về chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Được biết, Trung tâm dịch vụ khách hàng vừa được BHXH Việt Nam khai trương ngày 31/8/2017 với nhiệm vụ làm đầu mối cung cấp và giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và đơn vị, hỗ trợ khách hàng trong quá trình khai thá, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH. 

Khách hàng yêu cầu hỗ trợ từ 3 hệ thống: Cổng thông tin điện tử, Giám định BHYT và Giao dịch điện tử, trong đó khách hàng đề nghị hỗ từ hệ thống Cổng thông tin điện tử chiếm số lượng nhiều. 

Số lượng cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ qua 3 hệ thống (từ tháng 10 đến tháng 12/2017): 

Tên nhánh

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Cổng thông tin điện tử

3.013

24.469

53.144

Giám định BHYT

902

3.048

6.001

Giao dịch điện tử

499

27.823

23.612

Cộng

4.414

54.340

82.757

 

 

Bùi Trang

No comments