Breaking News

Bảo hiểm xã hội giải thích lý do lương hưu cô giáo mầm non chỉ có 1,3 triệu đồng/tháng

BHXH Việt Nam cho biết, tiền lương hưu phụ thuộc vào tiền lương tham gia BHXH và thời gian tham gia đóng BHXH. Sở dĩ tiền lương của cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh thấp là vì thời gian đóng tối thiểu và mức lương thấp.

Chiều 31/10, tại hội nghị trực tuyến định kỳ cung cấp thông tin về BHXH, BHYT, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã thông tin thêm về trường hợp cô giáo ở Hà Tĩnh, sau 37 năm làm việc, nhận quyết định nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng.

 Không chỉ cô Lan, mà nhiều giáo viên mầm non khi nghỉ hưu đều chỉ nhận được mức lương hưu rất thấp (ảnh minh họa)

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thừa nhận mức lương hưu 1,3 triệu đồng cho 37 năm làm việc thì thực sự là con số thấp. Nhưng để xem xét vấn đề này thì cần xem xét mức tiền lương tham gia BHXH; thời gian tham gia đóng BHXH.

Mặc dù có 37 năm công tác, làm giáo viên mầm non, nhưng trên thực tế cô giáo Trương Thị Lan mới chỉ có 22 năm 8 tháng tham gia đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH của cô giáo Lan ngắn là do quy định của pháp luật.

Cô giáo Lan bắt đầu vào ngành năm 1995 nhưng căn cứ theo quy định của pháp luật, trước năm 1999, giáo viên mầm non không được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước nên xét tổng thể chung thời gian công tác là giáo viên mầm non trước tháng 01/1995 không được tính là thời gian công tác để hưởng BHXH. 

Từ năm 1999 trở lại đây, Nhà nước có chủ trương khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, có chính sách phát triển giáo dục mầm non và khi đó mới quy định giáo viên mần non công lập và ngoài công lập thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Bà Đinh Thị Thu Hiền – Phó trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam cho rằng, cho biết, những giáo viên mầm non hết tuổi lao động vào giai đoạn 2011-2014 thực tế chỉ đóng BHXH từ 10-15 năm nên chỉ đủ điều kiện hưởng BHXH một lần chứ không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Nhiều người đã nghỉ hưu lại tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Với những giáo viên nghỉ hưu vào giai đoạn 2011-2014, sẽ có từ 16-20 năm đóng BHXH bắt buộc. Nhưng nhiều người vẫn không đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng.

Vì thế, năm 2011, Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho giáo viên mầm non chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu háng tháng tính trên mức trên mức lương tối thiểu chung.

Trở lại với trường hợp cô giáo Lan, bà Hiền cho biết, ngoài thời gian đóng ngắn, mức tiền lương đóng của cô giáo Lan khởi điểm chỉ có 120.000 đồng/tháng. Trong 17 năm, mức tiền lương đóng BHXH của cô giáo Lan luôn ở mức thấp nhất bằng mức lương tối thiểu từng thời kỳ, không thuộc thang bảng lương do Nhà nước quy định. 

Chỉ có 4 năm, cô giáo Lan đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định sau khi được tuyển dụng biên chế trong đó có 8 tháng cuối cùng mức lương hệ số 3,46.

Tiền lương bình quân trong 22 năm 8 tháng làm căn cứ đóng BHXH là hơn 1,8 triệu đồng/tháng. Lương hưu của cô giáo Lan là 1.262.158 đồng/tháng (tỷ lệ 69%). 

Do mức lương hưu này chưa bằng mức lương cơ sở nên Nhà nước phải bù thêm 37.000 đồng/tháng.

No comments