Breaking News

Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp tác với LABO

Ngày 23/11/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo LABO (LABO) – công ty cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. 

Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp tác với LABO

Hợp tác này mở ra nhiều cơ hội trao đổi giữa hai doanh nghiệp, cũng như tạo đà phát triển mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của cả hai bên.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ mang lại cho khách hàng giải pháp bảo hiểm tài chính trọn vẹn với chất lượng dịch vụ vượt trội, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho khách hàng.


(ĐTCK) Ngày 23/11/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo LABO (LABO) – công ty cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. 

Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp tác với LABO

Hợp tác này mở ra nhiều cơ hội trao đổi giữa hai doanh nghiệp, cũng như tạo đà phát triển mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của cả hai bên.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ mang lại cho khách hàng giải pháp bảo hiểm tài chính trọn vẹn với chất lượng dịch vụ vượt trội, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho khách hàng.

No comments