Breaking News

Từ 1/1/2018, đóng bảo hiểm xã hội theo thu nhập cố định nhưng không phải là tổng thu nhập

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Từ 1/1/2018, đóng bảo hiểm xã hội theo thu nhập cố định nhưng không phải là tổng thu nhập

Trước thời điểm quy định này có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp cũng như người lao động băn khoăn liệu quy định này có khiến mức đóng BHXH tăng đột biến? Liệu lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác có đồng nghĩa với tổng thu nhập của người lao động?

Thông tin về mức đóng, ông Trần Hải Nam, Vụ phó Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, nền tiền lương đóng BHXH không phải là tổng thu nhập của người lao động.

Theo quy định hiện hành, tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung. Tuy nhiên, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được phân loại thành 2 nhóm cố định hàng tháng theo kỳ trả lương và các khoản không định kỳ. 

“Chỉ những khoản phụ cấp lương và bổ sung được trả cố định theo kỳ lương mới tính vào thu nhập để tính mức đóng BHXH”, ông Trần Hải Nam nhấn mạnh.

Các khoản phụ cấp, các khoản bổ sung khác mà phụ thuộc vào kết quả sản xuất, doanh số, phụ thuộc vào kết quả làm việc của người lao động thì không tính làm căn cứ đóng BHXH. 

Theo ông Trần Hải Nam, nền tiền lương đóng BHXH hiện nay chưa tiệm cận thu nhập thực tế của người lao động được nhận. Quy định mới hướng tới điều chỉnh mức lương đóng BHXH tiến gần hơn nữa thu nhập thực tế.

Về những tác động đối với doanh nghiệp, ông Trần Hải Nam cho rằng, còn phụ thuộc vào thang lương, bảng lương và quy chế trả lương của doanh nghiệp. Nếu cấu phần tiền lương mức chi trả lương chiếm đa số thì điều chỉnh mức đóng sẽ không đáng kể. 

Nhưng nếu doanh nghiệp mức lương thấp, phân bổ chủ yếu vào phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, thì khi điều chỉnh mức đóng theo quy định mới, doanh nghiệp sẽ phải đóng thêm. Như vậy, tác động còn tùy thuộc từng doanh nghiệp.

Cũng từ 1/1/2018, đối tượng đóng BHXH bắt buộc mở rộng thêm đối với nhóm lao động ngắn hạn, từ 1 - 3 tháng. 

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó giám đốc BHXH Việt Nam, dù làm việc thời hạn ngắn, nhưng người lao động vẫn có thể gặp rủi ro và trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đã bổ sung đối tượng đóng. 

Với việc cấp mã số BHXH, việc tổ chức thu, đóng cho nhóm người lao động này sẽ thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. 

Về tổ chức hiện, hiện BHXH đã thực hiện hiện đại hóa, cơ sở quy trình nghiệp vụ cấp sổ thẻ trả quyền lợi cho người lao động.

Bùi Trang

No comments