Breaking News

Hết năm 2018, BHXH sẽ cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng dụng CNTT, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ ra quyết định, báo cáo cho các lĩnh vực chính sách y tế, thuốc, vật tư y tế. 

Hết năm 2018, BHXH sẽ cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Phát biểu tại cuộc họp, bà Minh cho biết, mục tiêu cho ngành là kết thúc 2018, cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ.

Theo đó, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Trung tâm công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các phần mềm đã đưa vào sử dụng, cụ thể hóa các danh mục dự án công nghệ thông tin sẽ triển khai trong năm 2018 .

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ cần có sự nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng, "đặt hàng" cụ thể với đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tinnhằm xây dựng các phần mềm nhiệm vụ hoàn thiện và bám sát yêu cầu công việc. 

Báo cáo về tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2012-2015, năm 2016 và năm 2017 tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Lê Anh Sơn cho biết, trong giai đoạn này đã có 19 hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được hoàn thành. 

Ngoài ra, một số hoạt động như xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất ngành BHXH; xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hiện đang được Trung tâm Công nghệ thông tin tập trung toàn lực để triển khai một cách nhanh nhất.