Breaking News

BẢO HIỂM NHÂN THỌ, NGƯỜI CON HIẾU THẢO!


Bố mẹ yêu con cái
Là vô tận, vô cùng.
Con cái yêu bố mẹ
Có hạn và chung chung.
Con tiêu tiền bố mẹ
Coi như chuyện đương nhiên.
Hiếm khi thấy bố mẹ
Ngửa tay xin con tiền.

Ngôi nhà của bố mẹ
Là ngôi nhà của con.
Nhưng ngôi nhà của con
Không phải nhà bố mẹ.

Xưa nay luôn vẫn vậy.
Bố mẹ suốt cả đời
Sinh con, nuôi con lớn,
Chỉ mong chúng thành người.

Mà không chờ báo đáp.
Coi như nghĩa vụ mình.
Ai mong chờ báo đáp
Là tự làm khổ mình.

Giờ bạn hiểu chưa muộn.
Vẫn còn may vừa kịp.
Đẻ ngay một đứa con,
Đứa con về vật chất.

Thằng này đẻ cực dễ,
Không mang nặng đẻ đau.
Không cần phải bế ẵm,
Chẳng cần phải ăn học,

Thằng này tuyệt đối ngoan
Không ăn chơi lêu lổng
Không bao giờ cãi cha
Cũng không để mẹ buồn.

Có một điều rất lạ,
Thằng này ăn cực ít.
Mỗi năm ăn một lần,
Ăn duy nhất một món.

Thằng này hiếu thảo lắm
Khi bạn phải vào viện
Thằng này sẽ đến ngay
Giúp bạn trả viện phí.

Còn khi bạn về hưu,
Không làm việc được nữa
Thằng này đến biếu tiền
Bạn an nhàn tuổi già.

Mấy câu thơ bảo hiểm
Tôi viết chẳng khó gì.
Các bạn nên ngẫm nghĩ,
Bảo hiểm có nên mua.

(Suu Tam )