Breaking News

Viet Capital Bank và Bảo Minh ký hợp tác toàn diện

Viet Capital Bank và Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhằm cung cấp những gói sản phẩm ưu việt bảo vệ an toàn về tài chính cho khách hàng, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và góp phần tạo động lực phát triển cho nền kinh tế.
Viet Capital Bank và Bảo Minh ký hợp tác toàn diện
Theo thỏa thuận, Bảo Minh sẽ phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ qua mạng lưới hơn 62 điểm giao dịch của Viet Capital Bank trên toàn quốc. 
Các sản phẩm được cung cấp đa dạng từ bảo hiểm tài sản phục vụ cho mục đích kinh doanh (như máy móc thiết bị, nguyên liệu hàng hóa…), bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm sức khỏe gia đình…, đến bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế…
Viet Capital Bank cho biết, trong những năm gần đây, nhu cầu tham gia các sản phẩm bảo hiểm của khách hàng tại ngân hàng ngày càng tăng lên rõ rệt, khách hàng mong muốn được tư vấn toàn diện về các giải pháp tài chính, bao gồm cả sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm ngay tại ngân hàng.
Quan hệ hợp tác Bancassurance giữa Viet Capital Bank và Bảo Minh tạo một nền tảng vững chắc để ngân hàng có thể mang lại những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm thiết thực và có lợi nhất, với phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất cho khách hàng. 
Việc ký kết hợp tác nói trên đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh...

Vân Linh-Ngọc Lan

No comments