Breaking News

"ĐỌC - THẤM - NGẪM" ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

"ĐỌC - THẤM - NGẪM" ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN,

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Zalo
ZaloCâu Kết: CÂU CHUYỆN SƯ TỬ VÀ NAI

Mỗi sáng thức dậy, Sư Tử nhận biết được rằng nó sẽ phải chạy NHANH HƠN con Nai chạy CHẬM NHẤT nếu không muốn bị đói.

và

Mỗi sáng thức dậy, Con Nai nhận biết được rằng nó sẽ phải chạy NHANH HƠN con Sư Tử chạy NHANH NHẤT nếu không muốn bị chết.

No comments