Breaking News

Prudential chi trả bảo hiểm 2.707 tỷ đồng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 7.007 tỷ đồng, chiếm 24,7% doanh thu toàn thị trường, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016.
Prudential chi trả bảo hiểm 2.707 tỷ đồng

Prudential hiện là đơn vị dẫn đầu về tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực, với 1,8 triệu hợp đồng phát hành, chiếm hơn 26% tổng số lượng trên toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, trong đó số lượng hợp đồng khai thác mới là 118.484 hợp đồng.

Prudential đã áp dụng nhiều tiện ích mới như tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm dưới 100 triệu đồng trong vòng 30 phút, giới thiệu kênh bán bảo hiểm trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, ra mắt nền tảng hỗ trợ thông tin khách hàng…

Theo thống kê của doanh nghiệp, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm của ngành bảo hiểm nhân thọ đạt 7.216 tỷ đồng, tăng 23,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Prudential tiếp tục dẫn đầu, với mức chi trả bảo hiểm 2.707 tỷ đồng, chiếm 37,5% mức chi trả toàn ngành.

Kim Lan

No comments