Breaking News

Bảo hiểm PVI có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Ông Phạm Anh Đức vừa được Bộ Tài chính chấp thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn.
Bảo hiểm PVI có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bảo hiểm PVI, ông Đức đã giữ cương vị Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (tiền thân của Bảo hiểm PVI) từ tháng 12/2006 đến 28/7/2011; Phó tổng giám đốc PVI kiêm Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm PVI từ 29/7/2011 đến 16/08/2017.

Sinh năm 1973 tại Hà Nội, ông Phạm Anh Đức đã được phong tặng danh hiệu Huân chương Lao động Hạng 2, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ghi nhận những đóng góp và cống hiến cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ngành bảo hiểm Việt Nam.

Kim Lan

No comments