Breaking News

BHNT - Từ chối bảo hiểm bởi ,,, Nợ !Từ chối bảo hiểm bởi nợ to
mà cầu xóa nợ lại khó bò
vợ vừa mới lấy con nhỏ xíu
bố mẹ thì già nợ lại to
Ví dụ người này sức không đủ
ai người cõng tiếp nợ này cho 
hay là bạn để cho lũ trẻ
thay thế vị trí tiếp tục bò
Đâu là giải pháp rất thông minh
bạn nghe tôi giới thiệu tận tình 
nợ nhiều mình mới cần bảo hiểm
phòng rủi ro vừa hỗ trợ mình
Mắc bệnh hiểm nghèo không còn sức 
nó sẽ lao động thay cho mình
tình huống xấu nhất mình mất sớm
số nợ tự hết sạch sành sanh
Bạn tự chọn xem giải pháp nào 
không mua bảo hiểm nếu làm sao
số nợ nêu trên ai sẽ trả
không phải chỉ có vợ con sao
Còn nếu mua bảo hiểm rủi ro thì
mình đã chuyển giao cho công ty
vợ con vẫn đủ điều kiện sống
bạn chọn cách nào quyết định đi
( Sưu tầm )