Breaking News

Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

Vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm là tổng số tiền do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm.

thebank_bangxephangcaccongtybaohiemnhanthovietnamtheovondieulehiennay_1502962370
Vốn điều lệ luôn lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định

Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

SttTên Công ty Bảo hiểm nhân thọVốn điều lệ (Tỷ đồng)
1Cathay life3.343
2Generali2.517,6
3Bảo Việt Nhân thọ2.500
4Hanwha Life1.900
5Manulife1.820
6Dai-ichi1.767
7Aviva Việt Nam1.655
8Chubb Life VN1.550
9Sun Life1.520
10Fubon Việt Nam1.400
11AIA1.244
12Prudential1.136
13FWD Vietnam1.130
14MB Ageas Life1.100
15Prévoir Việt Nam1.079
16BIDV Metlife1.000
17Phú Hưng life683
18Vietcombank - Cardif (VCLI)600
thebank_bangxephangcaccongtybaohiemnhanthotheovondieulehiennaymin_1502962471
Các công ty bảo hiểm đang tiếp tục bổ sung nguồn vốn
Hiện nay, các công ty bảo hiểm nhân thọ vấn đang tiếp tục bổ sung nguồn vốn. Bởi vì, nguồn lực tài chính vững mạnh cũng là một tiêu chí quan trọng để công ty bảo hiểm nhân thọ trở thành điểm tựa tài chính cho khách hàng trước mọi rủi ro trong cuộc sống.
=> Chính vì thế hãy hoàn toàn An tâm với số phí bảo hiểm bạn đã đóng vào công ty bảo hiểm nhân thọ nhé!
Theo thị trường tài chính Việt Nam