Breaking News

Bài thơ về bảo hiểm : Bảo Hiểm Nhân Thọ là gì ?


🌻Bảo Hiểm Nhân Thọ là gì ?
Xin thưa tiết kiệm phòng khi tối trời
Nếu như may mắn cuộc đời
Nhận lãi và Gốc thảnh thơi tuổi già

🌻Nếu như gặp phải phong ba
Bảo hiểm nó sẽ thay ta đi làm
Nếu ta bệnh tật dài lâu
Gia Đình khỏi phải lo âu về Tiền

🌻Nếu ta đành phải quy tiên
Bảo hiểm lập tức nó liền dịu xoa
Muốn ra đi để lại quà
Hay là thêm Nợ trả ba bốn Đời ?

🌻Không Tiền nào thể tham gia?
Xin Thưa tiết kiệm là phần nhỏ thôi
Cứ 1/10 dùm tôi
Thử xem cuộc sống có thêm khó gì ?

🌻Cuộc đời Đúng thật chiêm bao
Nhiều tiền ta muốn gửi vào nhà Băng
Xin thưa gửi vậy chắc ăn ?
Một phần nhỏ hãy làm tăng an toàn

Đầu tư chắc phải lo toan
Tiền tôi chắc chắn sẽ còn tăng nhanh
Xin thưa chuyện bại hay thành
Không ai biết trước nên đành nghĩ suy

🌻Rủi ro chưa đến ấy thì
Lúc nào nó đến tôi đi mua liền
Xin thưa có cả Tấn Tiền
Bạn không còn được cái Quyền tham gia

Bảo Hiểm có, Bình An ngay lúc đó
Cớ sao ta cứ mãi đắn đo hoài
Chuyển giao hết buồn lo không đáng có
Thấy cuộc đời tươi đẹp ánh Ban Mai

(Theo Lê Hiếu )