Breaking News

Tư vấn viên bảo hiểm thành công thường có 21 tố chất này !!!1. Tư vấn khôi phục hợp đồng của bất kỳ khách hàng Công ty nào mà mình gặp.

2. Luôn có quà tặng cho những đứa trẻ trong gia đình ta ghé thăm (bánh, quà có ý nghĩa...).

3. Luôn chúc mừng và thay mặt ngành BHNT cảm ơn khi khách hàng sở hữu BHNT của bất kỳ Công ty nào.

4. Luôn khơi gợi thêm nhu cầu cho dù họ đã có hợp đồng (bổ sung mệnh giá hoặc tham gia thêm cho thành viên khác).

5. Tập trung cố gắng cho người được bảo vệ chính là người trụ cột. 

6. Giao lưu cộng đồng, luôn mở rộng mối quan hệ.

7. Chú trọng hội nghị tri ân để khách hàng cũ là trung tâm của sự phát triển ý thức bảo hiểm cộng đồng (họ giúp lan truyền trong gia đình và những người xung quanh).

8. Không nói quá nhiều về bảo hiểm. Luôn tìm hiểu khách hàng và quan sát điểm yếu của cách quản lý tài chính cá nhân trong gia đình họ để đưa ra đề xuất phù hợp. 

9. Bảng minh họa được chuẩn bị sẵn nhưng khi chia sẻ tóm tắt trên giấy A4.

10. Luôn có 2 cây bút trở lên.

11. Không tâng bốc bảo hiểm mà nói: bảo hiểm cần cho người dân là bởi vì...

12. Luôn lễ phép và tôn trọng khách hàng ngay cả khi họ xem thường chúng ta.

13. Sẽ quay trở lại là điều ghi nhớ cho bất kỳ khách hàng nào.

14. Hãy giúp đỡ và cho đi.

15. Trung thực nhưng khéo léo, tinh tế.

16. Không bẻ cần câu cơm của người khác: không nói xấu bất cứ lĩnh vực hợp pháp nào. Đa cấp cũng hợp pháp (vì được cấp phép). Chỉ phân tích cho dân ta hiểu thế nào là đa cấp bất chính.

17. Học thầy và đặc biệt phải học bạn.

18. Nhớ ơn tất cả những gì cuộc sống cho ta và không cho ta. Bởi vì ngay cả những người không tốt với mình vẫn cho mình sự trải nghiệm.

19. Vui vẻ mỗi ngày. 

20. Ghi nhớ: "Chốt ngay khi có thể".

21. Luôn viết ra giấy mục tiêu tuần và công việc phải làm trong ngày.

Làm ngược lại, chúng ta có 21 điều để thất bại.

( sưu tầm )