Breaking News

Hậu kỳ câu chuyện của KH Prudential : :Bi kịch của gia đình có người quá cố bị Công ty Bảo hiểm Prudential kết luận... nhiễm HIV


Thì nay đã có công bố nhé !!!

Xin mời cả nhà cùng xem thư thông báo chấp thuận giải quyết quyền lợi bảo hiểm của nhà Pru cho Khách hàng. 

Kết luận đã rõ ....

Tiện thể là một comment của một bạn đọc FB tên Hongluyen Nguyen xin dẫn lại nguồn :

 Sao em cảm thấy có gì đó không được hài lòng cho lắm! Dù đã có kết quả:
- Thứ nhất: vì sao sau khi NDBH tử vong công ty không tiến hành thủ tục chi trả theo luật?
- Thứ hai: vì sao công ty cứ đợi xảy ra các vụ lình xình đến báo chí thì mới thanh toán c
ho khách hàng? 
- Thứ 3: Nếu như những khách hàng này không nhờ đến mạng xã hội và báo chí công ty có chi trả quyền lợi cho họ không? Hay là...

Vì thắc mắc + thắc mắc nên khó nghĩ quá! Nhờ các anh các chị giải đáp dùm e với. E cảm ơn!