Breaking News

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm...Đèn nhà ai nấy sáng !!!Ca nói về nhà H.
Bác Mai phân tích để các TVV/GAD/AD...hiểu lý do tại sao nhà H làm như thế. Và hiểu sự quan trọng của kê khai trung thực.
Nhà P đã có kinh nghiệm thẩm định chi trả QLBHNT bài bản như bác đã huấn luyện từ đầu nên làm tốt khâu này.
Nhà A làm cũng bài bản nhờ giàn TĐV nhà P đã đi tản sang một số
Nhà FWD cũng sẽ làm tốt nhờ TĐV nhà P đã di tản sang một số.
Nhà Sunlife cũng thế!
---
cmt trên tường khác bê về ...
"Hiểu thì phải hiểu cho thấu. Bác Mai đã dạy TĐV nhà Pru là xếp tất cả sự kiện bh theo dòng thời gian để nhìn ra vấn đề "sự kiện bh có trước hay sau khi bh"
Theo lá thư này thì:
- 12/08/2016: Khám VIÊM HỌNG
- 22/08/2016: Ngày hiệu lực HĐ
- 26/09/2016: VIÊM PHẾ QUẢN
- 8/11/2016 đến 5/12/2016: Nhập BV Bạch Mai
• 10/11/2016: sinh thiết U GAN
• Điều trị RFA/ U GAN/ VGSVB
- 23/02/2017: Chấp thuận chi trả quyền lợi sp bổ trợ nằm viện
- 23/05/2015:
• Thu hồi quyết định ngày 23/02/2017 vì chứng cứ 12/08/2016 khám viêm họng mà không khai.
• Vô hiệu sp bổ trợ từ ngày hiệu lực vì kê khai không trung thực khi mua BHNT. Một khi sp bổ trợ bị vô hiệu thì tất cả những quyết định chi trả đều bị Cty thu hồi về.
Như vậy
- Cty bắt bẻ dư bệnh VPQ vì nó xẩy ra sau ngày hiệu lực
- Kê khai không trung thực bệnh VH này không quan trọng, nên Cty không vô hiệu cả HĐ. Nếu quan trọng là Cty đã vô hiệu cả HĐ và KH không nhận QL TV/ TTTBVV được nữa.
Trong 2 năm đầu mua BHNT, Cty có quyền thay đổi HĐ theo ĐK HĐ. Không trách Cty được.
KH còn được bh là may lắm rồi.
(Có điều là đúng là H làm không chuyên nghiệp nên làm KH không phục. Cty nên xem lại khâu TĐ. Lời khuyên xây dựng không có ý gì. Vì BHNT là công việc lâu năm mà cứ lăn tăn như thế này thì sao đứng vững nổi trên thị trường)"