Breaking News

BHNT - Đơn giản là Đúng Quy Trình


Điều gì quan trọng nhất trong tiến trình chuyên môn của BHNT?

Khi nào khách hàng tiềm năng có thể trở thành khách hàng để hoàn tất sự an tâm tiết kiệm và bảo vệ thành quả lao động của mình?

Đó là TẬN TAY TRAO HỢP ĐỒNG ngay sau khi hợp đồng được chuyển đến văn phòng, hãy nhận bộ hợp đồng và đến ngay nhà khách hàng
.
Bước 1: Giải thích tỉ mẫn về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng; không quên đọc lại ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ cho khách hàng nghe.

Bước 2: Hỏi lại khách hàng là có chắc chắn hiểu rõ và có cần hỏi gì thêm không?

Bước 3: Giúp khách hàng về phương án và thời gian đóng phí năm tiếp theo (bằng giấy).
Phương án đóng phí nghĩa là khách hàng sẽ trích lập ngân sách như thế nào để chắc chắn không trể phí.

Bước 4: Động viên và xây dựng kế hoạch bảo vệ các thành viên khác trong gia đình trong thời gian sắp tới.

Bước 5: Cam kết sẽ ghé thăm: Thu phí, tặng quà tết (lịch chúc mừng năm mới).

Bước 6: Nhờ sự giới thiệu để tiếp tục chia sẻ quyền lợi cho người khác.

Bước 7: Một lần nữa nhắc khách hàng rằng nếu có bất cứ sự thay đổi thông tin nào của các thành viên (chủ hợp đồng, người được bảo hiểm chính) như: số điện thoại, địa chỉ, chứng minh nhân dân, nghề nghiệp, chuyển đổi giới tính.... thì phải kịp thời báo cho Tư vấn và Công ty biết.

Bước 8: Chúc mừng gia đình đã sở chính thức được sở hữu sự an tâm, đảm bảo tài chính bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bước 9: Chụp hình lưu niệm (cùng với bộ hợp đồng).
Chia sẻ thêm: Khi anh/chị vì lý do nào đó không tiếp tục chăm sóc khách hàng thì hãy tìm một đồng nghiệp thật có tâm để chuyển giao.
(sưu tầm )