Breaking News

BHNT - Làm Bảo Hiểm Mất Bạn ?


LÀM BẢO HIỂM LÀ MẤT BẠN???
Nếu chỉ vì chọn một nghề nghiệp mà những người từng coi nhau là bạn xa lánh chúng tôi thì có lẽ không nên chạm vào từ BẠN. Trước giờ từ BẠN đó bị nhầm lẫn, đó chỉ là một MỐI QUAN HỆ.

Xác nhận lại một số MỐI QUAN HỆ và phát hiện ra xung quanh chúng tôi có quá nhiều người thật tốt, họ chấp nhận nghề nghiệp của chúng tôi như bao nghề khác, thậm chị họ còn nể phục vì chúng tôi đã dám chọn con đường gian nan để đi.

Đơn giản, NGHỀ GÌ ĐÃ ĐƯỢC CẢ XÃ HỘI CÔNG NHẬN THÌ CƠ HỘI CŨNG HẾT RỒI.

Chúng tôi có những người bạn mới, ủng hộ công việc của chúng tôi, mong chúng tôi thành công để có thể thay đổi những ý nghĩ không tốt của mọi người, thay đổi tư duy để nhìn xa và hoạch định cuộc sống tốt hơn chứ không phải chỉ nhìn trước mắt, nghĩ ngắn ngủn. Với họ, xã hội còn người gặp khó khăn nghĩa là chính cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng, vì đâu đó chính là những người thân xung quanh họ và họ không thể bỏ qua mặc dù họ còn phải lo cuộc sống của riêng mình.

Cảm ơn các bạn, những người đã giúp chúng tôi đủ động lực để bước tiếp và nguyện gắn bó với công việc này cho đến khi cuộc sống từ bỏ chúng tôi.

(st)