Breaking News

BHNT - HỊCH BẢO HIỂM


HỊCH BẢO HIỂM

Ta cùng các ngươi sinh ra cùng ngành BH, phát triển ở cùng công ty.
Trông thấy:
Cô gái nghèo thôn quê đội vòng nguyệt quế.
Bác già 60 đạt danh hiệu Ci Ô ty( COT).
Rất nhiều những đại lý bảo vệ 30 gia đình một tháng.
Rồi nhiều quản lý yêu nghề, trở thành tấm gương…
Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực,
Dùng tình yêu, làm thay đổi tình yêu!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp người ta, vượt qua người khác,
mà vẫn chỉ bình thường, hao hao hạng ba, hạng bét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên hội thảo, nghìn xác này đi học hỏi người ta , ta cũng cam lòng.
Các ngươi ở cùng ta,
Lương thưởng thì cao, chức vụ không thấp.
Ăn thì chọn cá nước, chim trời.
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến.
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch.
Lương ít thì ta lo nhiều.
Đi thì ta lo xe lo pháo.
Hội thảo thì ta ta đón ta đưa.
Vào họp thì cùng nhau tranh luận.
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền.
Đại lý, trưởng nhóm, trưởng phòng, rồi cả cấp cao, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
Văn phòng to đẹp, lãnh đạo nhiệt tình, Lại còn chính sách tôn vinh tưởng thưởng, khích lệ, động viên, tuyển giúp, bán giùm, ...
Tuy ta bé nhỏ nhưng thật là so với:
Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh, Buổi hiện đại các người trọng khách hàng VIP, Ta nào có kém gì?
Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn thấy mình chậm tiến mà không biết lo.
Kết quả thụt lùi mà không biết thẹn.
Đứng đầu thấy đội ngũ rời xa mà chẳng chạnh lòng.
Quản lý ai, chỉ có tuyển 2 và tiêu biểu thôi sao không tự bán, tự làm gương.
Có người lấy buôn làm vui,
Có kẻ đi nói xấu làm thích,
Ham chơi lười làm lại nghiện “u u đê ét"
Ghét người giỏi như chán làm gương.
Chỉ lo chộp giật rồi mung mung, mánh mánh.
Không đi chọn hiền tài mà luyện luyện, tôi tôi.
Ra khỏi văn phòng thì chỉ toàn muốn đi chơi
Vào buổi họp chỉ lo ngủ gật.
Bệnh háo danh, không tài, lây tựa vi rút com pu tơ,
Dịch thành tích ngồi nhìn nhiễm như cúm gà H5N1.
May được người giỏi thì chỉ lo vắt sữa.
Lừa đại lý mới mà cũng vỗ ngực ta đây.
Thử hỏi làm việc như rứa, trình độ như rứa, thì mần răng làm được ông nọ bà kia?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì dạy con con, cái cái.
Cho nên:
“ Có nói hay” cũng chẳng ai nghe, “ kinh nghiệm lắm” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt,
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
Tuyển dụng chi, mà lương lúc thấp, lúc không?
Bán hàng chi, mà khách hàng khi không khi gặp?
Quản lý chuyên nghiệp ư? vẫn bám đít con trâu
Tư vấn tài chính ư? toàn bán tâm bán đức.
Đại lý ở đâu, để 12 nghìn người tai nạn chẳng để lại tiền cho con?
Quản lý ở đâu, khi ung thư lên đến 200 nghìn không tiền chữa?
Thật là:
“có 50-60 ai người lớn, Quản lý bạc đầu vẫn trẻ con”!
Nay chúng ta:
Học hỏi đã lâu, kinh nghiệm đã sâu.
Nội lực cũng nhiều, tiềm năng cũng mạnh.
Người dân được yên bình, chúng ta càng ổn định.
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, tương lai rộng thênh thang.
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!
Chỉ e:
Bệnh lười nhác không có nổi chức danh.
Dịch ăn sẵn chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi khách và đại lý.
Tài ăn nói, sao lừa nổi người nghe.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả ứng viên ư.
Bớt hoa hồng không làm người thêm yêu bảo hiểm.
Hỡi ôi,
Nghề bạc, nghề vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo.
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.
Nay ta bảo thật các ngươi:
Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy.
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ.
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia.
Phải lấy rủi ro là nỗi đau thời đại.
Mà lo học tập chuyên môn.
Mà lo luyện rèn nhân cách.
Xê mi na khách đến như mưa.
Vào văn phòng người đông như hội.
Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to.
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ.
Được thế thì:
Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì,
Đoạt CUP năm không là chuyện lạ.
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên xe, xuống pháo.
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, không lo, cũng chẳng sợ chi.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu,
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng.
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau bảo hiểm để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
Trí tuệ các ngươi thành danh, thành tiếng
Bảo hiểm Việt Nam hóa hổ, hóa rồng.
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn giàu sang, phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là THAY ĐỔI.
Nếu các ngươi đổi thay theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà tư vấn thành danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường tục tử, phàm phu.
Vì:
Vì rủi ro với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo bảo vệ.
Thêm một người, một gia đình, một trẻ nhỏ cũng làm ta mất ngủ quên ăn.
Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi.
Chẳng khác nào quay đầu lại bảo hiểm, nói lời hay mà chẳng làm hay.
Nếu vậy rồi đây không biết bảo hiểm đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất, tự hào gì với cháu con?
Các ngươi là thiên sứ quốc gia Cho nên ta mới thảo Hịch này Xa gần nghiên cứu Trên dưới đều theo!
Không ám chỉ ai! 


(theo Doanh Trần)