Breaking News

Tái bảo hiểm là gì?


Tôi có câu hỏi như sau nhờ  hỗ trợ giúp:
- Tái bảo hiểm là gì? Có thể ví dụ cụ thể không?
- Trong trương hợp tái BH như vậy, cty nhận tái sẽ thu phí tái BH như thế nào( bằng với phí cty gốc thu của KH hay thấp hơn)?
- Ở việt nam hiện nay có những cty tái BH nào ? Có qui định mức tối thiếu phải tái BH là bao nhiêu không ?


Trả lời:

Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với Người được bảo hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Ví dụ minh họa:Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nghiệp vụ bảo hiểm gốc. Người ta thường nói “tái bảo hiểm chính là bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm” bởi những tổn thất mà các công ty bảo hiểm phải gánh chịu đã được dàn trải ra.
Tại Việt Nam hiện nay có 2 Công ty tái bảo hiểm là Công ty tái bảo hiểm Công ty Tái bảo hiểm PVI và Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
Về thu phí tái và mức quy định tối thiểu phải tái bao nhiêu thì từng Công ty, từng nghiệp vụ sẽ có mức quy định riêng. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các Công ty tái bảo hiểm để được tư vấn cụ thể hơn.