Breaking News

BHNT - Vẫn luôn còn chuyện Con Sâu làm rầu nồi Canh !


Người ta bảo rằng: người Việt làm ăn chụp giựt, khôn vặt... Mình suy đi, nghĩ lại thấy cũng hơi bị đúng! Mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, kể cả truyền thông đều thể hiện đúng như điều này, họ không nghĩ đến chiều sâu, chiều dài. Miễn sao hốt được tiền của thiên hạ thì được gọi là thành công rồi.

Dẫn chứng thì nhiều lắm, có thể kể cả đời không hết!

Như việc bắn lông giả heo rừng; trồng rau phun thuốc kích thích độc hại cho mau thu hoạch; sử dụng chất cấm - thuốc kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi .v.v.

Tôi lại nhìn những người làm việc kiểu bất chấp ấy, bất kể vì hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, đều là sự tàn ác với chính đồng loại mình, chứ không chỉ là do nhận thức, kiểu cách làm ăn chụp giựt và khôn vặt. 

Chúng ta đã sống trong sợ hãi vì những sản phẩm ngay trong nước sản xuất ra. Sợ hãi đến bệnh mà chết chứ chưa cần nói đến ăn, uống, sử dụng các sản phẩm độc hại kia.

Đến ngay cả những nghề được cho là nhân văn nhất, bản chất xấu xa nhất trong con người vẫn hiện rõ. Ý tôi muốn nói là những chiêu bài, ma thuật để có doanh thu ngay cả trong ngành BHNT: câu kết với khách hàng che giấu bệnh sử,  "lại quả" cho khách hàng, cố tình tâng bốc quyền lợi bảo hiểm cho khách... 

Cho nên, ngay lúc này, nếu chúng ta cứ ngụy biện theo kiểu: xã hội thì phải có người tốt, kẻ xấu thì chẳng bao lâu sau, người Việt không chết sớm thì cũng "ngu đần" cho đến hết thế hệ con cháu về sau - không phải vì thiếu học mà vì chất độc xâm hại não bộ!

St

No comments