Breaking News

UEH tổ chức hội thảo Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ngày 12/5 tới, Hội thảo "Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội & thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam" sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH).
UEH tổ chức hội thảo Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam

Đây sẽ là diễn đàn để các nhà quản trị, doanh nghiệp bảo hiểm, chuyên gia hoạt động trong ngành bảo hiểm thương mại cùng các nhà nghiên cứu, giảng viên trao đổi thảo luận các vấn đề của thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn mới. 

Hội thảo sẽ thảo luận và đưa ra những nhóm giải pháp giải quyết những bất cập, vượt qua thách thức. Chẳng hạn như nhóm giải pháp giám sát và tuân thủ đối với hoạt động của thị trường (điều kiện, tiêu chuẩn thiết lập, các nguyên tắc và công cụ giám sát, cơ chế chế tài, xử phạt,…); nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực của thị trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm; nhóm giải pháp cho nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập của thị trường…

Kim Lan

No comments