Breaking News

Prudential giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong 30 phút

Prudential chính thức triển khai quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong 30 phút với số tiền chi trả lên đến 100 triệu đồng tại hơn 200 trung tâm phục vụ khách hàng trên cả nước.
Prudential giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong 30 phút

Với quy trình này, toàn bộ các khâu từ tiếp nhận hồ sơ đến việc thẩm định, ra quyết định sẽ được thực hiện trong vòng 30 phút. 

Các quyền lợi tử vong, quyền lợi nằm viện (H&S), quyền lợi sinh con, thôi nôi của sản phẩm Phú Hoàn Mỹ, quyền lợi còn lại của thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TPD) khi khách hàng tử vong (TPD đã được chấp thuận trước đó) với các đặc điểm cụ thể trong phạm vi áp dụng quy định sẽ sẽ có thể được chi trả lên đến 100 triệu đồng. 

Ngoài ra, Khách hàng cũng sẽ được ưu tiên phục vụ tại quầy khi đặt lịch hẹn qua Tổng đài phục vụ Khách hàng miễn cước hoạt động liên tục 24/7 số 1800 1 247, bấm phím 5.

N.Lan

No comments