Breaking News

Manulife rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm còn 30 phút

Nhằm tạo điều kiện giao dịch thuận lợi và nhanh chóng cho khách hàng, từ đầu năm 2016, Manulife đã triển khai thành công việc rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng xuống còn 30 phút đối với các quyền lợi có mệnh giá tối đa 100 triệu đồng. 
Manulife rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm còn 30 phút

Quy trình mới này đã được triển khai tại 16 văn phòng của Manulife tại Việt Nam và sẽ được tiếp tục nhân rộng ở tất cả các văn phòng trên cả nước.

Đồng thời, Manulife cũng chính thức triển khai Dịch vụ bảo lãnh viện phí cho khách hàng. Đây là dịch vụ cho phép khách hàng không cần trả viện phí khi nằm viện trong hạn mức, bởi công ty sẽ trực tiếp thanh toán viện phí cho hệ thống Bệnh viện đối tác. Trong giai đoạn đầu, Manulife Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí cho Khách hàng đang tham gia các quyền lợi bảo hiểm như: Quyền lợi trợ cấp nằm viện, Quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật, Quyền lợi phẫu thuật phục hồi do tai nạn.

Thêm vào đó, Manulife vừa giới thiệu “Trang thông tin trực tuyến dành cho Bên mua bảo hiểm – ManuConnect”, cung cấp rất nhiều tiện ích nổi bật cho khách hàng như: dễ dàng tra cứu toàn bộ thông tin và lịch sử các giao dịch; thay đổi Hợp đồng… thông qua thao tác đăng ký trực tuyến đơn giản; nhanh chóng; tài khoản sử dụng riêng tư và bảo mật....


No comments