Breaking News

Công ty bảo hiểm của “Bầu" Hiển sắp tăng vốn lên 1.000 tỷ đồngĐHĐCĐ thường niên Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội (BSH) chiều qua (27/4) vừa nhất trí kế hoạch năm 2016 tăng trưởng mạnh so với năm 2015.
Công ty bảo hiểm của “Bầu" Hiển sắp tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng
Theo đó, doanh thu bảo hiểm tăng 169% (đạt gần 688 tỷ đồng), lợi nhuận tăng tới 228% (đạt hơn 34 tỷ đồng).
Năm 2015, BSH đạt 498 tỷ đồng tổng doanh thu bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, bằng 56% kế hoạch năm 2015, tăng trưởng 21% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, năm 2015, công tác quản lý dòng tiền tốt hơn khi dòng tiền thu về tăng 57% so với năm 2004; tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng của thị trường, lãi bảo hiểm tuy âm nhưng đã âm ít hơn so với kế hoạch.
Sau khi hoàn tất tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng vào năm ngoái, tại đại hội kỳ này, HĐQT tiếp tục trình cổ đông phương án tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 30 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7:3, giá 10.000 đồng/CP.
Theo ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT BSH, vốn điều lệ hiện tại là 700 tỷ đồng đã đảm bảo cho BSH thực hiện mọi nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, khi so sánh với các công ty bảo hiểm trong ngành, thì quy mô vốn này vẫn không phải là lớn.
“300 tỷ đồng vốn tăng thêm đợt này là cần thiết và mang ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của BSH”, ông Hiển nói.
Kim Lan
Theo Đầu Tư Chứng Khoán