Breaking News

Bảo Việt đóng góp 23,6% trong tổng doanh thu ngành Bảo hiểm tại Việt Nam

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ là một trong những doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường với 26,6% thị phần tổng doanh thu phí và 20% doanh thu khai thác mới...

Theo báo cáo của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm năm 2015 đạt được kết quả tích cực, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2015 ước đạt 84.375 tỷ đồng, tăng 17,48%, trong đó, Bảo Việt đóng góp 23,6% trên tổng doanh thu ngành Bảo hiểm tại Việt Nam.

Tính riêng về mảng bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ là một trong những doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường với 26,6% thị phần tổng doanh thu phí và 20% doanh thu khai thác mới; đồng thời thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường với 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

 thebank_congtybaohiemnhanthototnhatvietnamglobalbankingfinancereview2015062208065320min_1459564797

Bảo Việt Nhân thọ - “Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2015”

Với những thành tích trong hoạt động kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã được Cục Quản lý giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính vinh danh và tặng bằng khen tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2016.

Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.116 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,3% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng, tăng 8,3%; Lợi nhuận sau thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 8,2%. Tổng số tư vấn viên hiện nay của toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ đạt gần 77.000 người, trong đó số tư vấn viên tuyển mới trong năm 2015 là 32.741 người.

Nhằm đảm bảo dòng thu nhập ổn định trong dài hạn để chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng hạn cho khách hàng, trong năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 30 năm lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam với tổng số tiền đầu tư mới gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ dài hạn, tương đương gần 40% vốn đầu tư bình quân của danh mục đầu tư trong năm.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6.832 tỷ đồng tăng trưởng 4,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.829 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%; Lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng (+15,9%), hoàn thành 112,6% kế hoạch năm. Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp nhiều năm liền giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 5.098 tỷ đồng.

Không chỉ là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, Bảo hiểm Bảo Việt còn chú trọng công tác giải quyết và kiểm soát tỷ lệ bồi thường. Do đó, tỷ lệ bồi thường trên phí gốc của Bảo hiểm Bảo Việt đã được kiểm soát tốt, giảm 3,8% so với năm 2014. Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh doanh, Bảo hiểm Bảo Việt còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều đó đã được ghi nhận và chứng nhận Bảo hiểm Bảo Việt là ”Nơi làm việc tốt nhất” trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, do Anphabe kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen công bố mới đây.

Cùng với vai trò là tấm lá chắn cho nền kinh tế trước những rủi ro, Bảo Việt đã đóng góp cho nền kinh tế thông qua việc tái đầu tư trở lại nền kinh tế, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Lũy kế đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn của các đơn vị trong Tập đoàn đầu tư trở lại nền kinh tế đạt khoảng 47.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 30% trên 157.266 tỷ đồng tổng nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế của toàn ngành bảo hiểm Việt Nam.

Với thị trường nói chung, năm 2016 là năm bản lề cho chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016-2020, đối với Bảo Việt 2016 là năm khởi đầu cho chiến lược “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững”, với mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Trong năm 2016 này, Bảo Việt sẽ tăng cường phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, định hướng từ Công ty Mẹ để cải thiện chức năng quản trị rủi ro, tuân thủ, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh hơn, năng động hơn trong giai đoạn 05 năm tới (2016-2020), nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị thương hiệu, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

No comments