Breaking News

MIC tiếp tục đưa ra phương án tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra sáng nay (28/3) của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016.
MIC tiếp tục đưa ra phương án tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng
Cụ thể, doanh thu 1.870 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2015. Trong đó, tổng thu phí bảo hiểm đạt 1.790 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 80 tỷ đồng. tỷ lệ bồi thường năm 2016 dự kiến đạt 34%. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 phấn đấu đạt 72 tỷ đồng, tăng trưởng 43,7% so với năm 2015, cổ tức phấn đấu đạt 7%.
Năm 2015, MIC đạt doanh thu 1.594 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2014, vươn lên đứng thứ 6 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thị phần chiếm 4,4%. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.
Đai hội cũng thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Trong đó, MIC dự kiến phát hành 28,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 1,5 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên. Chủ trương tăng vốn lên 800 tỷ đồng cũng đã được MIC đặt ra cho năm 2015, nhưng vì một số lý do chưa thực hiện thành công.
Theo ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch HĐQT MIC, việc tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu tăng vốn nhằm tăng năng lực tài chính để MIC tham gia vào mọi dịch vụ bảo hiểm trên thị trường.