Breaking News

Bảo hiểm Bảo Việt lọt vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất

Bảo hiểm Bảo Việt vừa lọt vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất trong khối bảo hiểm phi nhân thọ lọt vào danh sách này.
Bảo hiểm Bảo Việt lọt vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất

Khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là khảo sát chuyên nghiệp và chuyên sâu về thương hiệu nhà tuyển dụng tại Việt Nam, được thực hiện thường niên bởi 2 công ty Anphabe và Nielsen. 

Cuộc khảo sát dựa trên 45 yếu tố nằm trong 6 nhóm tiêu chí chính gồm: lương, thưởng, phúc lợi; cơ hội phát triển; đội ngũ lãnh đạo; văn hóa và giá trị; chất lượng công việc và cuộc sống; danh tiếng công ty.

Năm 2015, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu trên 6.833 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 290 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2014. Năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 7.300 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.310 tỷ đồng.

No comments