Metlife muốn tham gia thị trường trái phiếu
Ảnh Internet
Tại cuộc làm việc mới đây với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhân chuyến thăm Việt Nam, bà Susan Greenwell, Phó Chủ tịch cao cấp Metlife, tập đoàn bảo hiểm số 1 Hoa Kỳ khẳng định, Metlife đặc biệt quan tâm tới thị trường trái phiếu Việt Nam, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ và mong muốn sẽ tham gia vào thị trường này trong thời gian tới.
Trước mắt, việc triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua kênh ngân hàng, sẽ là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch hoạt động của Metlife tại Liên doanh BIDV Metlife (do BIDV, BIC và Metlife góp vốn thành lập).
BIDV Metlife được thành lập tháng 7/2014 với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Tính đến 31/8/2015, số lượng hợp đồng có hiệu lực của BIDV Metlife là 18.388 hợp đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm là 31,8 tỷ đồng.