Breaking News

Hết tháng 8/2015: 13.118 người mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Số liệu từ Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tính đến hết tháng 8/2015, tổng doanh thu phí của bảo hiểm hưu trí tự nguyện là 254,1 tỷ đồng với tổng số 13.118 người lao động tham gia, chiếm tỷ trọng 2,4% doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của toàn thị trường.
Hết tháng 8/2015: 13.118 người mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện có doanh thu khai thác mới đứng thứ 4 sau các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm tử kỳ.

Trong tháng 8/2015, Prudential và Bảo Việt Nhân thọ đã gửi Bộ Tài chính hồ sơ triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Bộ Tài chính đang xem xét, cho phép các doanh nghiệp này triển khai nghiệp vụ này theo quy định của pháp luật.

Hiện có 4 doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp phép triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện gồm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife. 

Được biết, các quy định cơ bản về sản phẩm bảo hiểm hưu trí và điều kiện triển khai bảo hiểm hưu trí của các doanh nghiệp bảo hiểm, ngoài dựa trên Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 thì còn căn cứ trên Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 do Bộ Tài chính vừa ban hành.

No comments