Breaking News

6 tháng, toàn ngành bảo hiểm tăng trưởng gần 17%

Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Bộ Tài chính.
6 tháng, toàn ngành bảo hiểm tăng trưởng gần 17%

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 29.831 tỷ đồng, tăng 16,7 % so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số tiền đầu tư của các DN bảo hiểm ước đạt 141.532 tỷ đồng, tăng 16,5 % so với cùng kỳ năm 2014.

Liên quan đến mảng bảo hiểm, tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý & giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), ông Phùng Ngọc Khánh đã báo cáo việc thực hiện 6 nhóm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm như hoàn thiện khuôn khổ pháp luật; đa dạng hóa, mở rộng triển khai các sản phẩm bảo hiểm; thực hiện tốt tái cấu trúc DN bảo hiểm…, đồng thời cho biết, Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên, để thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

No comments