Breaking News

5 tháng, Hanwha Life Việt Nam tăng trưởng 59%

Hanwha Life Việt Nam cho biết, sau 5 tháng đầu năm 2015, Công ty tiếp tục duy trì kết quả tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước với mức tăng trưởng 59%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng chung của toàn ngành (từ 35 - 40%).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hanwha Life Việt Nam cũng đã có những bước phát triển ổn định và mạnh mẽ về nguồn nhân lực và hệ thống mạng lưới trên toàn quốc. Số lượng tư vấn tài chính tăng 71%.

Được biết, trong những tháng đầu năm 2015, Hanwha Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 7 tỷ đồng cho khách hàng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. 

No comments