Breaking News

Tái tục bảo hiểm Vinasat với giá trị gần 247 triệu USD

Chiều 14/5/2015 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 giữa Công ty Viễn thông Quốc tế với Liên danh bảo hiểm giữa Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt).
Tái tục bảo hiểm Vinasat với giá trị gần 247 triệu USD
Theo Hợp đồng, VINASAT-1 và VINASAT-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ từ ngày 16/5/2015đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2016 (Giờ Việt Nam). Tổng mức trách nhiệm bảo hiểm cho hai vệ tinh là gần 247 triệu USD, trong đó vệ sinh VINASAT-1 được bảo hiểm với giá trị trên 84,751 triệu USD và VINASAT-2 là gần 162 triệu USD. 
Liên danh PTI- Bảo hiểm Bảo Việt được Công ty Viễn thông Quốc tế tin tưởng, lựa chọn để cung cấp bảo hiểm cho cả 2 quả vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 trong quá trình phóng và quá trình hoạt động trên quỹ đạo. Trong đó, bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat-1 từ năm 2008 và bảo hiểm Vinasat-2 từ năm 2012 cho tới nay.
Việc bảo hiểm được thực hiện theo và tái tục hàng năm – tương ứng với mỗi kỳ bảo hiểm kéo dài là 12 tháng. Với hợp đồng bảo hiểm vệ tinh giai đoạn 2015-2016 lần này, hai doanh nghiệp nhận bảo hiểm theo tỷ lệ PTI 70% và Bảo hiểm Bảo Việt 30%. 
VINASAT-1 là vệ tinh thương mại đầu tiên của Việt Nam đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ ngày 19/4/2008 và đang hoạt động ổn định tại vị trí quỹ đạo 132 độ E của Việt Nam, cung cấp những dịch vụ chất lượng cao cho các khách hàng trong nước và khu vực. Tính tới năm 2014, gần 100% dung lượng băng tần của vệ tinh VINASAT-1 đã được cho thuê, sử dụng.
Ngày 16/5/2012, Tập đoàn VNPT tiếp tục phóng vệ tinh VINASAT-2. Sau khi được phóng thành công lên vị trí quỹ đạo 131,8 độ  E, VINASAT-2 cùng với vệ tinh VINASAT-1 tạo thành một hệ thống các vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và rủi ro giữa các vệ tinh, góp phần tăng cường độ an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho khách hàng; củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Trước đó được biết, Tập đoàn VNPT dự kiến sẽ thu hồi vốn đầu tư dự án phóng vệ tinh VINASAT-2 trong khoảng 10 năm.
Kim Lan