Breaking News

BÁO CÁO DOANH THU BẢO HIỂM NĂM 2014 MỚI CẬP NHẬT !


Doanh thu bảo hiểm năm 2014 tăng 14,23%
Cùng với sự gia nhập thị trường của nhiều DN mới, sự cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng.
Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho biết, năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thị trường bảo hiểm duy trì được tốc độ tăng trưởng, với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.
Cụ thể, năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 52.680 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013.
Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 25.250 tỷ đồng, tăng 10,5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 27.430 tỷ đồng, tăng 17,9%.
Xét riêng hoạt động môi giới bảo hiểm, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới trong năm 2014 ước đạt 5.996 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2013; tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm là 476,6 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2013.
Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của toàn thị trường năm 2014 ước là 18.552 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2013. Trong đó, số tiền của các DN bảo hiểm nhân thọ là 8.199 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2013; số tiền của các DN bảo hiểm phi nhân thọ là 10.353 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2013.
Ước tính, đến cuối năm 2014, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN bảo hiểm đạt 131.371 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013.
Trong đó, các DN bảo hiểm nhân thọ đầu tư 102.968 tỷ đồng, tăng 18,2%; các DN bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư 28.403 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cũng trong năm nay, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hoàn thiện tổ chức bộ máy Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và các quy chế quản lý, sử dụng và điều hành Quỹ. Ngày 9/9/2014, Quỹ đã đi vào hoạt động với mức nộp Quỹ năm 2014 là 0,1% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại của các hợp đồng bảo hiểm gốc năm 2013.
Nhận xét về thị trường bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cho rằng: Cùng với sự gia nhập thị trường của nhiều DN mới, sự cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng.
Trong những năm qua, khi tổng cầu về bảo hiểm nhân thọ bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định là một thách thức đối với các DN bảo hiểm.
Vì vậy, các DN nỗ lực xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm thế mạnh, mở rộng các kênh phân phối mới bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, giúp bảo hiểm nhân thọ tiếp cận người có nhu cầu bảo hiểm dễ dàng hơn. Trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, đó là bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm vi mô
Ngoài ra, về thanh kiểm tra, trong năm 2014, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã kiểm tra 4 DN bảo hiểm phi nhân thọ, 5 DN bảo hiểm nhân thọ, 3 DN môi giới bảo hiểm và tổ chức 4 đoàn kiểm tra chuyên đề bảo hiểm xe cơ giới, thanh tra và xử phạt 1 DN môi giới bảo hiểm (Marsh), đang thanh tra DN bảo hiểm nhân thọ Cathay, thanh tra DN bảo hiểm phi nhân thọ PVI, kiểm tra DN môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương.
Khánh Linh
Theo Infonet

No comments