Breaking News

BHNT - THAM GIA BHNT XUI XẺO LẮM ?THAM GIA BẢO HIỂM XUI LẮM !
Nếu không có BHNT thì khi rủi ro đến thì lại càng xui xẻo hơn

Nhiều khách hàng khác cũng có suy nghĩ giống anh chị, tuy nhiên hàng triệu người đã tham gia BH. Khi HĐBH đáo hạn, họ đã nhận lại khoản tiền của mình để chi tiêu, và hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ có một số ít khách hàng chẳng may gặp rủi ro và họ đã được chia sẻ rủi ro từ những khách hàng khác. Mặc dù khi rủi ro xảy đến thì rất công bằng, chúng ta không hề biết ai sẽ gặp rủi ro, và khi nào mình gặp rủi ro để mà tránh, nên mới có ngành BH hoạt động như hiện nay.

Nếu không có BHNT thì khi rủi ro đến thì lại càng xui xẻo hơn, vì sẽ không có ai muốn thay chúng ta để mà chịu sự rủi ro. Thật may mắn, vì Công ty BHNT sẽ thay mặt để giúp khách hàng vượt qua rủi ro về tài chính. BHNT không dành cho người đã mất, mà BHNT dành cho những người thân yêu của họ tiếp tục duy trì cuộc sống khi không còn người trụ cột trong gia đình nữa.

Vâng với người không có BHNT thì sẽ không có xui xẻo nhưng người có BHNT sẽ không an tâm và tâm hồn sẽ rất bình yên, còn người không có bảo hiểm sẽ không được như vậy.
Khi tham gia BHNT thì Công ty luôn cầu mong cho khách hàng sống thật thọ và luôn may mắn, vì khi khách hàng gặp rủi ro thì công ty sẽ phải bồi thường cho sự rủi ro đó.
BHNT được thành lập để giúp khách hàng tránh những rủi ro về tài chính chứ BHNT không phải thành lập để đem đến những điều không may mắn cho khách hàng.

BHNT luôn đem lại may mắn cho khách hàng của mình, vì BH không chỉ chi trả khi khách hàng gặp rủi ro, mà phần lớn BHNT chi trả khi con cái anh chị đi học đại học, chi tiền khi anh chị đến tuổi nghỉ hưu để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và được chăm sóc y tế tốt hơn.

No comments