Breaking News

BHNT - LÝ DO THẤT BẠI CỦA TƯ VẤN BẢO HIỂM


LÝ DO THẤT BẠI CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM !

Trong quá trình huấn luyện vừa qua cũng như đã từng tiếp xúc với nhiều Đại Lý Bảo Hiểm trong công ty cũng như các công ty bạn.Tôi đã nhận ra những điểm yếu cần khắc phục của những Đại Lý đã từng thất bại trong nghành BHNT.Với những lý do chủ yếu sau.

1 - QUAN NIỆM VỀ BẢO HIỂM CHƯA TỐT

Chính đại lý chưa tin tưởng vào BH thì làm sao có thể thuyết phục KH tham gia sản phẩm BH với công ty cũng như tin tưởng vào BH.

2 - NGUỒN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CÒN HẠN CHẾ

Sau khi đã khai thác hết những mối quan hệ như người nhà ,người thân,bạn bè....Đại Lý Bảo Hiểm rơi vào trạng thái cạn kiệt KH và phần lớn là không biết tìm KH ở đâu nữa.

3 - KỸ NĂNG KÉM

Một số Đại Lý Bảo Hiểm chưa hoàn thiện những kỹ năng tối thiểu nhất cho mình ( Kỹ năng điện thoại,kỹ năng giao tiếp,kỹ năng bán hàng,kỹ năng trình bày,kỹ năng thuyết phục...)

4- LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ÍT

Đại Lý chưa thường xuyên thăm gặp và khai thác Khách hàng mới,hay yên phận với những Hợp đông do may mắn ký được,hoặc do bạn bè người thân ủng hộ.

5 - KHÔNG CHĂM CHỈ LÀM VIỆC

Thời gian không bó buộc của công ty dẫn đến tình trạng Đại Lý Bảo Hiểm thường xuyên đi làm những việc riêng ngoài các công việc chính của 1 người Đại Lý,với tư tưởng không phải làm công ăn lương nên thoải mái đi muộn về sớm,thất thường tham dự những buổi chia sẻ hữu ich của công ty tố chức.

6 - CHỮ TÍN CHƯA TỐT

Không có nhiều lòng tin với mọi người,thường xuyên nói sai và không trung thực dẫn đến khó có lòng tin với Khách Hàng.Không tin chính mình thì làm sao tin nổi công ty để KH tham gia .

7 - HÌNH ẢNH BẢN THÂN KHÔNG TỐT

Ăn mặc không chuyện nghiệp,cẩu thả ,nói năng bỗ bã,Nghĩ sao nói vậy,làm việc theo cảm hứng ( thích thì làm ,không thích thì thôi ).Hay tự ái,nóng giận bất thường,Hay nói xấu người khác.

8 - CHẾ ĐỘ CỦA CÔNG TY CHƯA RÕ RÀNG

Đại Lý Bảo Hiểm chưa hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình như lương thưởng của công ty mà mình đang làm Đại Lý.Hay đứng núi này trông núi kia,thường thấy công ty BH khác hay và hấp dẫn hơn công ty BH  mà mình đang làm.

9 - CHƯA  CÓ HOÀI BÃO LỚN

Không có mục tiêu rõ ràng,chưa dám đưa ra cho mình những hoài bão lớn để mình cố gắng phấn đấu,cố gắng đạt được.An phận - thủ thường.

10 - CHƯA CÓ KHÁI NIỆM ĐỘI NHÓM

Luôn làm việc độc lập,ngại tiếp xúc với những người xung quanh,ngại mở lời,ngượng khi giao tiếp.Cô lập chính mình,khó hòa đồng với đội nhóm.E dè và hay cảnh giác.Ít tham gia các hoạt động chung của công ty cũng như đội nhóm của chính mình.

Trên đây là những yêu tố cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của nhiều người  Đại lý Bảo Hiểm trong thời gian vừa qua.Nếu chính người Đại Lý đó nhận ra hay biết cách sửa đổi để hoàn thiện bản thân thì chắc chắn sẽ tiến thêm những bước xa hơn và thậm chí yêu nghề hơn.

No comments