Breaking News

Bảo hiểm nhân thọ lừa đảo

Có hai tin: một vui và một ... mừng!

Vừa kết thúc cuộc hẹn trong nghẹt thở. Khác hàng là người .. dữ dằn, nóng tính và như là vớ được chỗ xả...

"Lại bảo hiểm, mày lại đi lừa người khác đấy phỏng...! Tao có thừa tiền cũng không dại mà ném tiền vào chỗ chúng mày!.. vv...vv.. và ... vv.

Thú thự là lần đầu tiên tôi bị phủ đầu bằng cơn thịnh nộ quá đà này, khách hàng của tôi cũng thường từ chối và băn khoăn nhưng ... tệ thế này thì chưa!

Thật mạnh mẽ pha chút lạnh lùng tôi hít một hơi, ....hai hơi, ...ba hơi để giữ mình được im lặng và nhìn thẳng vào gương mặt cau có của khách hàng, để cố lắng nghe ông, lắng nghe bằng sức mạnh của sư im lặng.

Cũng phải thừa nhận rằng ông nói ... khỏe (biết đâu có người đi đường tưởng trong nhà có chuyện gì mà lại to tiếng đến vây). Ông nói, nói , nói còn tôi im lặng lắng nghe, lấy bút, sách ra nghi từng ý như ghi chép mệnh lệnh của người chỉ huy. Than ôi cuối cùng Ông cũng đã dừng lại, nhấp ngụm nước chè như thỏa cơn (khách - là tôi thì uống bằng tai là đủ rồi ...).

Đã bao giờ bạn thấy được sức mạnh của sự lắng nghe_ Sự lắng nghe (chứ không phải: nghe) chưa?. Và tôi đã thấu hiểu vấn đề nằm ở đâu... Kỳ diệu đến nỗi ông đã ngỏ ý tham gia mua một hợp đồng VIP cho bản thân sau hơn giờ trò chuyện(lắng nghe ông nói 30 phút, ông cho tôi trả lời 10 phút, tôi chiếm được quyền nói trong các phút tiếp theo và cuối cùng đến lượt ông lắng nghe, ... ký vào hợp đồng! )

Vấn dề nằm ở chỗ ông từng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ cho tài sản của mình và thất vọng; ông lại nghe thấy câu chuyện bà chị ruột mua Bảo hiểm nhân thọ mới đóng được hai năm rút về thì nhận lại chẳng được là bao.

Nhưng vấn đề đó không lớn bằng gặp một người Tư vấn viên chưa nhiều kinh nghiệm và một chuyên môn vững vàng. Hôm nay một chuyên viên như tôi đã thuyết phục được ông bằng sự tự tin, bản lĩnh và tác phong chuyên nghiêp!

Tóm lại một tin vui là: Tư vấn thành công, ký kết hợp đồng và Ông cũng đã rót cho cốc Nhân trần khi mình đã thấy cuống họng khô khô để tra lời tất cả các câu hỏi khó của Ông.

Photo: "Bảo hiểm nhân thọ lừa đảo    Có hai tin: một vui và một ... mừng! Vừa kết thúc cuộc hẹn trong nghẹt thở. Khác hàng là người .. dữ dằn, nóng tính và như là vớ được chỗ xả... "Lại bảo hiểm, mày lại đi lừa người khác đấy phỏng...! Tao có thừa tiền cũng không dại mà ném tiền vào chỗ chúng mày!.. vv...vv.. và  ... vv. Thú thự là lần đầu tiên tôi bị phủ đầu bằng cơn thịnh nộ quá đà này, khách hàng của tôi cũng thường từ chối và băn khoăn nhưng ... tệ thế này thì chưa! Thật mạnh mẽ pha chút lạnh lùng tôi hít một hơi, ....hai hơi, ...ba hơi để giữ mình được im lặng và nhìn thẳng vào gương mặt cau có của khách hàng, để cố lắng nghe ông, lắng nghe bằng sức mạnh của sư im lặng. Cũng phải thừa nhận rằng ông nói ... khỏe (biết đâu có người đi đường tưởng trong nhà có chuyện gì mà lại to tiếng đến vây). Ông nói, nói , nói còn tôi im lặng lắng nghe, lấy bút, sách ra nghi từng ý như ghi chép mệnh lệnh của người chỉ huy. Than ôi cuối cùng Ông cũng đã dừng lại, nhấp ngụm nước chè như thỏa cơn (khách - là tôi thì uống bằng tai là đủ rồi ...). Đã bao giờ bạn thấy được sức mạnh của sự lắng nghe_ Sự lắng nghe (chứ không phải: nghe) chưa?. Và tôi đã thấu hiểu vấn đề nằm ở đâu... Kỳ diệu đến nỗi ông đã ngỏ ý tham gia mua một hợp đồng VIP cho bản thân sau hơn giờ trò chuyện(lắng nghe ông nói 30 phút, ông cho tôi trả lời 10 phút, tôi chiếm được quyền nói trong các phút tiếp theo và cuối cùng đến lượt ông lắng nghe, ... ký vào hợp đồng! ) Vấn dề nằm ở chỗ ông từng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ cho tài sản của mình và thất vọng; ông lại nghe thấy câu chuyện bà chị ruột mua Bảo hiểm nhân thọ mới đóng được hai năm rút về thì nhận lại chẳng được là bao. Nhưng vấn đề đó không lớn bằng gặp một người Tư vấn viên chưa nhiều kinh nghiệm và một chuyên môn vững vàng. Hôm nay một chuyên viên như tôi đã thuyết phục được ông bằng sự tự tin, bản lĩnh và tác phong chuyên nghiêp! Tóm lại một tin vui là: Tư vấn thành công, ký kết hợp đồng và Ông cũng đã rót cho cốc Nhân trần khi mình đã thấy cuống họng khô khô để tra lời tất cả các câu hỏi khó của Ông.

No comments