Breaking News

Thời gian cân nhắc trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọSáng tinh mơ mà thằng ExPru nó SOS thế này:
- Bác ơi giúp con!
- (ta đang ngủ)
- Con đứng lớp mấy năm nay, hôm nay mới có người hỏi "Tại sao TGCN ( Thời Gian Cân Nhắc) 21 ngày mà không phải con số nào khác!?!"
Ta phải trả lời chung cho tất cả cùng hiểu!

Thời Gian Cân Nhắc (Free-Look Period) trong BHNT:
- HĐ BHNT là HĐ một chiều (Unilateral Contract) do TGĐ của Cty BH ký. KH không có chữ ký trong tờ giấy này (Giấy Chứng Nhận BH - Certificate)
- Vì ký HĐ một chiều với KH nên TGĐ Cty BH phải cho KH một thời gian suy nghĩ và cân nhắc nên hay không nên nhận HĐBH này!
- Thời Gian Cân Nhắc (Free-Look Period) dựa trên hai yếu tố:
1) Thời Hạn HĐBH (Policy Term)
2) Vấn đề marketing của từng Cty BH
Thời Gian Cân Nhắc (Free-Look Period) có thể thay đổi từ 24 tiếng đến 30 ngày.
Trong thị trường BHNT Vietnam, các cty đồng loạt chọn 21 ngày làm Thời Gian Cân Nhắc (Free-Look Period).
Thời Gian Cân Nhắc (Free-Look Period) càng ngắn thì Phí Ban Đầu (Initial Premium) mới hoàn toàn thuộc về Cty BH để họ toàn quyền mang đi đầu tư sinh lãi chia cho KH hàng năm và TVV mới có tiền hoa hồng chạy vào tài khoản ngân hàng.

Nhiều TVV hồi hộp chờ Thời Gian Cân Nhắc (Free-Look Period) hết hạn để nhận tiền hoa hồng của Cty BH!
Một số TVV "cẩn thận" hơn; không giao HĐ BH cho KH để KH cân nhắc, họ sợ KH đổi ý và họ mất tiền hoa hồng! Làm thế này là sai! Nhưng KH Việt Nam thì dễ dãi và không hiểu luật chơi của BH nên họ không quan tâm cân nhắc!
Tiền hoa hồng của TVV không trích từ Phí Ban Đầu (Initial Premium); nó là do Cty BH tự nguyện đầu tư để có doanh thu; có Cty BH phải đầu tư trên 100₫ để nhận lạ 100₫! "Trên" có thể là 20, 50, 100₫!
Làm kinh doanh là phải biết chi ra thì mới có mà nhận vào là thế!

Nguồn : Dr.Quynhmai Nguyen

http://1001ytuongbaohiemnhantho.blogspot.com/

No comments