Breaking News

Sản phẩm bảo hiểm xã hội mới- Bảo hiểm hưu trí

Sản phẩm bảo hiểm xã hội mới- Bảo hiểm hưu trí

Năm 2014, bảo hiểm xã hội được chính phủ phê duyệt gói sản phẩm mới-Bảo hiểm hưu trí.Liệu sự bổ sung này có phù hợp với sự phát triển của Việt nam?

I. Lý do bổ sung sản phẩm bảo hiểm xã hội-Bảo hiểm hưu trí
Hiện tại, Việt Nam đang có cơ cấu dân số “vàng” với 58% dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, sau năm 2030, tốc độ già hóa dân số ở Việt Nam thuộc diện nhanh nhất châu Á và tới năm 2050 có trên 30% dân số trên 60 tuổi. Vì vậy, việc áp dụng bảo hiểm hưu trí bổ sung là phù hợp với xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới; góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tạo nguồn lực dài hạn cho nền kinh tế để đảm bảo an sinh xã hội-Theo trả lời của TS. Bùi Tiến Lợi
Với tốc độ dân số già nhanh như hiện hay thì với các gói sản phẩm bảo hiểm xã hội như hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), với cách đóng - hưởng bảo hiểm xã hội như hiện nay, đến năm 2021 thu trong năm chỉ đủ chi trong năm, sau đó phải lấy từ nguồn quỹ dự trữ. Trong khi đó, mức lương hưu bình quân hơn 3 triệu đồng/tháng hiện nay chưa thật sự đảm bảo đời sống của người nghỉ hưu.

Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai loại bảo hiểm hưu trí này

II.Bảo hiểm hưu trí bổ sung có phải là một hình thức tự nguyện?

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm mục đích bổ sung cho bảo hiểm hưu trí cơ bản, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức các tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua các hoạt động đầu tư dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Tôi cho rằng, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay, việc thiết kế thêm tầng hưu trí bổ sung nhằm chia sẻ với hưu trí cơ bản sẽ là bước đệm quan trọng cho việc cải cách hưu trí cơ bản.
* Hai bên trong quan hệ lao động sẽ được hưởng lợi ích cụ thể như thế nàokhi tham gia bảo hiểm hưu trí?
Người lao động tham gia chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ có cơ hội hưởng lương hưu bổ sung ngoài lương hưu cơ bản hiện hành, qua đó góp phần cải thiện đời sống khi nghỉ hưu. Còn người sử dụng lao động tham gia chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí (vì phần tham gia đóng góp của doanh nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí trước khi tính thuế)
Photo: Sản phẩm bảo hiểm xã hội mới- Bảo hiểm hưu trí  Năm 2014, bảo hiểm xã hội được chính phủ phê duyệt gói sản phẩm mới-Bảo hiểm hưu trí.Liệu sự bổ sung này có phù hợp với sự phát triển của Việt nam?  I. Lý do bổ sung sản phẩm bảo hiểm xã hội-Bảo hiểm hưu trí Hiện tại, Việt Nam đang có cơ cấu dân số “vàng” với 58% dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, sau năm 2030, tốc độ già hóa dân số ở Việt Nam thuộc diện nhanh nhất châu Á và tới năm 2050 có trên 30% dân số trên 60 tuổi. Vì vậy, việc áp dụng bảo hiểm hưu trí bổ sung là phù hợp với xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới; góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tạo nguồn lực dài hạn cho nền kinh tế để đảm bảo an sinh xã hội-Theo trả lời của TS. Bùi Tiến Lợi Với tốc độ dân số già nhanh như hiện hay thì với các gói sản phẩm bảo hiểm xã hội như hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), với cách đóng - hưởng bảo hiểm xã hội như hiện nay, đến năm 2021 thu trong năm chỉ đủ chi trong năm, sau đó phải lấy từ nguồn quỹ dự trữ. Trong khi đó, mức lương hưu bình quân hơn 3 triệu đồng/tháng hiện nay chưa thật sự đảm bảo đời sống của người nghỉ hưu.  Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai loại bảo hiểm hưu trí này  II.Bảo hiểm hưu trí bổ sung có phải là một hình thức tự nguyện?   Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm mục đích bổ sung cho bảo hiểm hưu trí cơ bản, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức các tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua các hoạt động đầu tư dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Tôi cho rằng, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay, việc thiết kế thêm tầng hưu trí bổ sung nhằm chia sẻ với hưu trí cơ bản sẽ là bước đệm quan trọng cho việc cải cách hưu trí cơ bản. * Hai bên trong quan hệ lao động sẽ được hưởng lợi ích cụ thể như thế nàokhi tham gia bảo hiểm hưu trí? Người lao động tham gia chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ có cơ hội hưởng lương hưu bổ sung ngoài lương hưu cơ bản hiện hành, qua đó góp phần cải thiện đời sống khi nghỉ hưu. Còn người sử dụng lao động tham gia chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí (vì phần tham gia đóng góp của doanh nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí trước khi tính thuế)

No comments