Breaking News

Tổng doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm năm 2021 ước tăng 16,13%


Trao đổi với phóng viên  ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, thị trường bảo hiểm năm 2021 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Tổng doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm năm 2021 ước tăng 16,13%

Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 215.954 tỷ đồng, tăng 16,13% so với năm 2020; tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 50.685 tỷ đồng, tăng 3,93% so với năm 2020; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 156.124 tỷ đồng, tăng 22,19% so với năm 2020.

Cũng trong năm 2021, tổng tài sản toàn thị trường ước đạt 682.523 tỷ đồng, tăng 19,07% so với năm 2020; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt khoảng 570.589 tỷ đồng, tăng 20,87% so với năm 2020; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 442.918 tỷ đồng, tăng 21,42% so với năm 2020. 

Theo ông Trung, kết quả trên cho thấy thị trường bảo hiểm năm 2021 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đáng kể đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có giãn cách, cách ly xã hội trong thời gian đầu đã làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mới cũng như phục vụ khách hàng của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Mặc dù vậy, với tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, Chính phủ đã và đang nỗ lực triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, thị trường bảo hiểm năm 2021 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. 

Tính đến nay, thị trường bảo hiểm có 75 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 23 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Ông Trung cho biết thêm, thị trường bảo hiểm cũng đang mở ra các cơ hội phát triển mới khi Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) được xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15. Từ đó, sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản nhằm kiến tạo thị trường và thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, chuyên nghiệp.

No comments