Breaking News

Sắp diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh bảo hiểm

Ngày 2/10, tại TP.HCM sẽ diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

Sắp diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh bảo hiểm

Hội nghị do Trung tâm thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp tổ chức). 

Theo Ban tổ chức, Hội nghị dự kiến có sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Bộ Tư pháp), các sở, cơ quan, ban ngành liên quan, các cán bộ pháp chế, cán bộ thuộc các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; luật sư… 

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 1180/QĐ- 585 ngày 20/5/2020 của Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Bộ Tư pháp) về việc thực hiện các hoạt động hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu nắm bắt các cam kết quốc tế năm 2020…

No comments