Breaking News

Tập đoàn Dai-ichi Life thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội


Tập đoàn Dai-ichi Life thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007, Dai-ichi Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế đầu tiên trực thuộc Tập đoàn Dai-ichi Life. 

Kể từ khi thành lập, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát triền vượt bậc và giữ vững vị thế là một trong các công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng ổn định với dân số hiện tại gần 96 triệu người, bên cạnh đội ngũ nhân viên đang làm việc tại Trụ sở chính của Dai-ichi Life Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn chính thức thành lập Văn phòng đại diện tập đoàn Dai-ichi Life tại Thủ đô Hà Nội nhằm mục tiêu thực hiện các nghiên cứu, khảo sát về thị trường bảo hiểm và các vấn đề pháp lý, cũng như để tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và các công ty Nhật Bản tại Việt Nam.  

Tập đoàn Dai-ichi Life sẽ khai thác hiệu quả mạng lưới liên kết toàn cầu tại ba khu vực bao gồm Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương để tiếp tục tạo ra những giá trị bền vững trong tương lai.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội được thành lập từ ngày 8/7/2020, có tên đăng ký là Tập đoàn Dai-ichi Life - Văn phòng đại diện tại Hà Nội do ông Masato Nagaoka làm Trưởng đại diện.

Mục tiêu của Văn phòng là thực hiên nghiên cứu, khảo sát thị trường bảo hiểm và các vấn đề pháp lý; xây dựng và củng cố mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. 

Chi Mai

No comments