Breaking News

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dừng bán bảo hiểm Covid-19

Phó Cục trưởng cục quản lý Giám sát bảo hiểm-Bộ tài chính Nguyễn Quang Huyền chiều nay 31-3 đã có công văn số 3786/BTC-QLBH gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về việc liên quan đến bảo hiểm đối với dịch bệnh Covid-19. 
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dừng bán bảo hiểm Covid-19

Theo đó, Bộ tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quán triệt trong hệ thống, đại lý của doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 10 Chỉ thị số 16/CT-Ttg: yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.

Công văn có hiệu lực ngay tại thời điểm ký. 

Như Pv đã thông tin, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều, 30/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí với đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 là yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu, hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19. Những người bị nhiễm  được Nhà nước khám và điều trị miễn phí.

Ngay sau khi có chỉ thị này các doanh nghiệp bảo hiểm đang triển khai gói sản phẩm Covid-19 đã ra thông báo tạm dừng triển khai sản phẩm này  theo đúng hướng dẫn. 

N.Lan

No comments