Breaking News

Sau 10 năm cổ phần hóa, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả 7.500 tỉ đồng cổ tức bằng tiền mặt


Trong quý đầu tiên của năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) ghi nhận tổng doanh thu gần 10.300 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 455 tỉ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với kết quả kinh doanh vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3 ước đạt 116.561 tỉ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2018 và xấp xỉ 5 tỉ USD.

Cụ thể, trong quý 1, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 10.297 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế là 455 tỉ đồng và hoàn thành 37,2% kế hoạch cả năm.

Trong đó, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt 3.030 tỉ đồng tổng doanh thu trong quý I, tăng 8,9%. Song song với đó là tăng trưởng về mặt thị phần chiếm 22,6%.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu khoảng 7.051 tỉ đồng trong quý I với doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 5.532 tỉ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đóng góp 111 tỉ đồng. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 55.562 tỉ đồng, tương đương 2,5 tỉ USD, tăng trưởng 16,1%.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 mới công bố, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 41.847 tỉ đồng, tăng trưởng 27,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.164 tỉ đồng.

Với kết quả khả quan này, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến 2018 lên tới 7.500 tỉ đồng.

Theo chiến lược đến 2020 đã được phê duyệt, BVH dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức ổn định với số tiền chi trả tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Trong một năm qua, cổ phiếu BVH trên sàn chứng khoán đã tăng trưởng 100%, chạm mức đỉnh 110.000 đồng/cp.

Sau khi cổ phần hoá, lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Bảo Việt những năm gần đây vượt hơn 1.100 tỉ đồng mỗi năm.

Hiện, cổ đông Nhà nước với hai đại diện là Bộ Tài chính và SCIC đang nắm 72% vốn tại Tập đoàn Bảo Việt, cổ đông nước ngoài Sumitomo Life nắm 17,48%, còn lại cổ đông ngoài chỉ nắm hơn 10%.

Phúc Lâm

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

No comments