Breaking News

Doanh Nghiệp BHNT - Lỗ và ẢoLỖ VÀ ẢO

Một doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) kịnh doanh bị lỗ có nghĩa là Ngân sách nhà nước sẽ không thu được đồng thuế nào. Khoản lỗ của một năm còn được chuyển sang những năm kế tiếp làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của DN đó.

Những DN BHNT mới gia nhập vào thị trường bị lỗ là chuyện bình thường.

Bài viết đã nêu nguyên nhân chính của khoản lỗ của các DN BHNT, kể cả những doanh nghiệp vào thị trường từ lâu và từng có lãi, là do việc lập quỹ dự phòng nghiệp vụ làm gia tăng chi phí. Điều này hoàn toàn đúng với các ngành BHNT trong năm 2018, nhất là các doanh nghiệp mạnh về khai thác sản phẩm bảo hiểm truyền thống. 

Tôi tin rằng còn có những nguyên nhân khác nữa, trong đó có nguyên nhân là tỷ lệ duy trì hợp đồng thấp (không thu được phí bảo hiểm năm 2). Điều này xuất phát từ hành vi kinh doanh không trung thực của một bộ phận đại lý bảo hiểm (lập hợp đồng BHNT ảo để trục lợi), và sự thiếu kiểm soát đội ngũ kinh doanh của chính DNBH đó trong quá trình cạnh tranh giành thị phần.

Tôi tin rằng những hợp đồng ảo do đại lý lập ra nhằm trục lợi dù làm tăng doanh số, làm tăng thị phần, làm tăng thành tích cho doanh nghiệp trong một năm, nhưng đó là doanh số ảo, thị phần ảo và thành tích ảo.

Tôi tin rằng những người điều hành kinh doanh những năm về sau phải lãnh hậu quả vì họ phải tiếp tục tăng trưởng trên doanh số ảo đó. Nếu họ làm ngơ để cho đội ngũ kinh doanh "ảo" tiếp, thì càng ngày càng không có thuốc chữa  cho DNBH.

( theo Nguyễn Khắc Thành Đạt )

No comments