Breaking News

Bài 2: Bộ Công Thương khẳng định chưa cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty BRICS Việt Nam

Bài 2: Bộ Công Thương khẳng định chưa cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty BRICS Việt Nam

Cụ thể, tại công văn số 423/CT-KLM ngày 10/5/2019 gửi Báo Điện tử Tổ Quốc, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết: "Tính đến nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp nào có tên là Công ty Cổ phần Brics Việt Nam".

Theo quy định, bán hàng đa cấp phải được đăng ký hoạt động. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên; Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử; Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại… Đây là những điều kiện mới được bổ sung so với Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu theo quy định. Sau khi thẩm định hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đó hay không…

Như vậy, dù không có giấy phép hoạt động môi giới bảo hiểm nhưng BRICS Việt Nam vẫn ngang nhiên, lộng hành môi giới bảo hiểm theo hình thức đa cấp, lôi kéo hàng trăm người mua bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm. 

Bài 2: Bộ Công Thương khẳng định chưa cấp phép kinh doanh đa cấp cho Công ty BRICS Việt Nam - Ảnh 3.

Công văn số 423/CT-KLM ngày 10/5/2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khẳng định chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty Cổ phần BRICS Việt Nam.

Cũng theo công văn Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) gửi đến Báo Điện tử Tổ Quốc, đơn vị này cho biết, hiện nay, hoạt động bán hàng đa cấp được quản lý theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

Theo quy định trên, "hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hoá. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hoá đều bị cấm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Điều này càng khẳng định Công ty BRICS Việt Nam kinh doanh môi giới bảo hiểm theo mô hình đa cấp là trái quy định của pháp luật. 

Công văn cũng dẫn quy định tại Điều 217a Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự. 

"Do đó, trường hợp có các thông tin, tài liệu về hoạt động có dấu hiệu trái phép của doanh nghiệp, đề nghị chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định", công văn của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) nêu rõ. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bài tiếp theo về hành trình lừa đảo đa cấp của Công ty Brics Việt Nam.

No comments